Proxistore, een betrouwbare partner, een 100% legale geolocatie

Zowel bij de adverteerder als bij de surfer heerst er over het concept van geolocatie of het delen van gegevens in de breedste zin, ondanks de relevantie ervan, soms wat ongerustheid.

Dankzij Big Data is het momenteel de trend om de consument uiterst gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. De massale gegevens die worden verzameld tijdens het surfen, levert de adverteerder een echt concurrentievoordeel op als ze door hem worden benut om beter aan de behoeften van klanten te voldoen. Een consument die reclame te zien krijgt die hij relevant acht, gaat 4 keer sneller over een of andere actie ten aanzien van het desbetreffende merk*.

Het gebruik van persoonsgegevens brengt ook een aantal voordelen met zich mee voor de consument, namelijk dat de aangeboden producten en diensten beter op hem zijn afgestemd. De meeste internetgebruikers kennen dit principe maar al te goed en delen hun locatie met uitgevers om relevantere advertenties te ontvangen, zoals wat er in de buurt wordt aangeboden voor 67% onder hen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de relevantie van digitale reclame, uitgevoerd in de Verenigde Staten en Europa. De eindgebruiker stelt het op prijs dat merken suggesties doen en uiteindelijk zelfs anticiperen op zijn behoeften.

Tot dusver zou dit dus een perfecte win-winsituatie zijn voor zowel de adverteerder als zijn doelpubliek, maar de situatie is ingewikkelder dan ze lijkt… En wel voor beide protagonisten.

De eindgebruiker heeft echter een verkeerd beeld van het gebruik van zijn persoonsgegevens en de schending van zijn privacy.

In ruil voor gepersonaliseerde aanbiedingen geven consumenten toegang tot persoonlijke gegevens zoals hun naam, geslacht, geolocatie-informatie of zelfs gebruiksfrequentie van deze of gene toepassing. Zo registreert Google bv. 3,8 miljoen verschillende zoekopdrachten op zijn zoekmachine en Facebook evenveel “likes”.

Volgens het agentschap Publicis ETO voelt bijna 78% van de Fransen zich ongemakkelijk bij het feit dat hun informatie wordt verzameld en geregistreerd in databanken. Individuen zijn vaak wel bereid om informatie te verschaffen, maar willen eerst weten waarvoor het bedrijf ze gebruikt.

Ook de adverteerder maakt zich zorgen.

Enerzijds hebben tal van bedrijven vanwege de vertrouwelijkheid van gegevens een defensieve positie aangenomen. Ze hebben in het algemeen ook moeite om hun beleid wat betreft de bescherming van de privacy aan gebruikers te communiceren.

Anderzijds is er bezorgdheid onder serviceproviders. De adverteerder die de gegevens, noch de tools, niet altijd onder controle heeft, moet op zijn partner vertrouwen (bv. de uitgever van de applicatie of de trading desk) die de situatie soms misbruikt. Bij web-to-store marketing is het voor adverteerders bv. onmogelijk om geen gebruik te maken van geografisch gerichte communicatie. Maar dit type targeting kan het verspreidingskracht beperken voor de serviceprovider die geen voldoende sterk uitzendnetwerk heeft. Het kan dus gebeuren dat de partner buiten de gedefinieerde zone reclame verspreidt om het voorziene vertoningsvolume te leveren. Om dit soort fraude te bestrijden, kan een goed opgesteld contract de adverteerder beschermen, maar toch moet hij opletten voor bedrog…

Proxistore biedt beide partijen een eenduidig antwoord op hun bekommernissen.

Eindgebruikers kunnen op beide oren slapen dat bij Proxistore hun persoonlijke gegevens correct en eerlijk gebruikt worden en vertrouwelijk blijven. Bij Proxistore is respect voor de privacy niet zomaar een wettelijke norm die moet worden nageleefd, maar wel een kwestie van “loyaliteit” naar klanten toe. Gegevens worden niet geregistreerd, noch opgeslagen in een databank, noch gecommuniceerd aan derden, behalve aan de partnersites met het akkoord van de eindgebruiker (opt-in) en met als enig doel om lokale reclame te verspreiden. Er wordt immers slechts één geolocatie-cookie geregistreerd op het toestel van de surfer, die hij alleen beslist om al dan niet te behouden. Geografische gegevens, gebruikt voor lokale reclamedoeleinden, zijn volledig transparant en toegankelijk op zowel de uitgezonden Proxistore-advertenties als de advertenties op het platform van Proxistore, https://www.proxistore.com/geolocation , waar de eindgebruiker zijn lokalisering te allen tijde kan raadplegen, wijzigen of wissen. Meer informatie over de Proxistore-technologie is te vinden op: https://www.proxistore.com/articles/fr/comment-fonctionne-le-systeme-de-geolocalisation-brevete-de-proxistore

Bovendien leeft Proxistore de AVGB na, de toekomstige Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, die vanaf 2018 van kracht zal gaan.

Deze verbintenis van vertrouwen werd ook door de advertentiepartners van Proxistore aangegaan. Proxistore biedt haar adverteerders een geolocatieoplossing die 100% legaal is en de privacy van surfers respecteert. Campagne-informatie is beschikbaar op een online en lokaal weergaveplatform. De adverteerder heeft op elk moment “live” toegang tot zijn campagnes om zijn statistieken te bekijken en zijn verspreidingsgebieden of een ander element van zijn campagne te controleren of aan te passen. Door zich binnen zijn afzetgebieden te lokaliseren, kan de adverteerder ook zelf de kracht van het geolocatiesysteem van Proxistore en de nauwkeurigheid van de lokale verspreiding van zijn reclame nagaan.

Proxistore zorgt voor het perfecte huwelijk tussen wettelijke eisen en ethische regels, een essentiële factor om het vertrouwen van surfers en adverteerders te winnen wat betreft haar technologie, met het oog op een steeds krachtigere lokale communicatie.

* Resultaat door Quantcast medegedeeld naar aanleiding van de studie "Is digitale reclame nog steeds relevant? ", in opdracht van het Brunswick Research Institute, waaraan 7.000 individuen in de Verenigde Staten en Europa hebben deelgenomen. Bronnen : http://www.journaldunet.com https://comarketing-news.fr

Try the demo

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.